Home > 活动预告 > Text
关于暑假期间银行ATM机运行情况的通知
2015.07.16

各位老师:

假期临近,为确保暑假期间学生、教职工取款业务的办理,经与银行沟通,保障正常使用的ATM机分布如下:

 

名称
地点
数量
功能
农行
15#公寓楼
1台
取款机
浦发
14#公寓楼
1台
取款机

 
 
 
 
 
 
 
 
 
特此通知!
 
 
 
 
财务处
2015年7月16日