Home > 活动预告 > Text
2014年3月全国计算机考试等级西安欧亚学院考点组考工作安排
2014.03.24

按照教育部考试中心统一安排,2014年3月全国计算机等级考试时间按原文件规定时间照常进行,具体如下:

准考证发放时间:3月24日-28日(08:00-11:30 14:30-17:30)

领取地点:我校实验楼B座304室

考试时间:3月29日( 具体时间以准考证显示为准)

考试地点:我校实验楼B座楼4层机房(具体考场号见当日通知)
              
                                                          

(高级培训中心/供稿)