Home > 活动预告 > Text
学院图书馆开放通知
2012.02.15

各位读者:

一、图书馆各借阅室从2012年2月20日正式开放,请大家按时间归还寒假借书,寒假借书归还截止日期为3月15日。从即日起开始办理教职工借还书等业务。

二、电子阅览室从2月17日起,对外开放,时间暂为8:00——17:50。   另从2月20(周一)起恢复为8:00——21:30。

 

 

                                                      图书馆

                                                                2012年2月15日